Oikeudenalat Suomessa

by admin

shutterstock_129797087

Oikeudenalojen jaottelu ei ole pysyvä eikä muuttumaton asia, vaan jaottelua on historian kuluessa useaan kertaan muutettu ja tarkennettu, eikä näköpiirissä ole myöskään mitään syytä sille, miksi oikeuden alojen jaottelussa ei voisi tulla eteen muutoksia myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suomalaisen oikeusjärjestelmän jaottelu on kuitenkin suurin piirtein seuraava: Karkeimmalla tasolla oikeuden alat jaotellaan yksityisoikeuteen, julkisoikeuteen, rikosoikeuteen ja prosessioikeuteen.

Yksityisoikeuteen kuuluvat siviilioikeus, esineoikeus sekä perhe- ja jäämistöoikeus. Julkisoikeudessa tutkitaan puolestaan valtiosääntöoikeutta, hallinto-oikeutta sekä julkisoikeuden yleisiä periaatteita. Rikosoikeudessa tutkitaan nimensä mukaisesti rikoksia ja prosessioikeudessa tutkitaan tuomioistuinten oikeudenkäyntimenettelyjä, sekä muita keinoja, joilla kansalaiset voivat saada yhteiskunnassa oikeudellista suojaa.

Oikeustutkimus on myös tärkeä osa yleistä oikeusjärjestelmää. Tutkimuksen kohteena on oikeus ja oikeusprosessit – mutta myös tutkimus itse. Kyseessä ovat koko ajan liikkeessä ja kehityksessä olevat ilmiöt, eikä oikeudenalojen jaottelu ole tästäkään syystä muuttumaton. Myös ihmisten moraalikäsitykset saattavat vuosisatojen aikana muuttua paljonkin, minkä vuoksi myös oikeuden alojen jaottelussa tapahtuu hidasta mutta jatkuvaa kehitystä.

Entä miten oikeuden alojen jaottelu vaikuttaa niin sanotusti tavallisen ihmisen tilanteisiin ja tarpeisiin? Oikeudenalasta riippumatta niiden prosessit ovat kuitenkin varsin samankaltaisia ja esimerkiksi asianajajia ja muita juridiikan asiantuntijoita käytetään joka alueella. Jos haluat lukea lisää asianajajista tai olet mahdollisesti asianajajan tarpeessa, voit tutustua artikkeliin Kuinka löydät hyvän asianajajan?