Kuinka löydät hyvän asianajajan?

shutterstock_245570767

Meillä kaikilla on varmasti jonkinlainen käsitys siitä, mikä tai kuka on asianajaja, ja mitä hän tekee. Käsitys voi tosin monella meistä olla peräisin amerikkalaisista TV- ja poliisisarjoista ja -elokuvista, ei niinkään suomalaisesta oikeusjärjestelmästä. Eiväthän läheskään kaikki joudu edes tekemisiin sen kanssa. Amerikkalaisten elokuvien antama kuva syyttäjistä, asianajajista ja tuomareista on kieltämättä melko romantisoitu, mutta lisäksi amerikkalainen oikeusjärjestelmä myös poikkeaa monelta osin suomalaisesta. Molemmissa järjestelmissä on kuitenkin asianajajilla tärkeä rooli ja usein heidän tehtävänsä on ajaa syytettynä olevien asiaa ja etuja.

Tyypillinen mielikuva asianajajasta liittyy varmastikin rikosoikeudenkäyntiin, jonka dramaattisimmissa tapauksissa asianajaja puolustaa menestyksekkäästi syytöntä päämiestään. Todellisuus on kuitenkin usein varsin erilainen. Suomessa asianajajia käytetään paljon esimerkiksi avioeroissa, perikunnan jäsenten välisissä riidoissa sekä yleisinä juridiikan asiantuntijoina, jotka tarjoavat palvelujaan ja asiantuntemustaan niin yritysten, organisaatioiden kuin yksityishenkilöidenkin käyttöön.

Milloin tarvitaan asianajajaa?

Asianajajaa ei Suomalaisessa yhteiskunnassa välttämättä tarvita kovinkaan usein – jotkut ihmiset eivät tarvitse koskaan, mitä voidaankin pitää kieltämättä kohtuullisen hyvänä osoituksena järjestelmän toimivuudesta. Toisaalta Suomessakin on myös ihmisiä, joilla on oma henkilökohtainen asianajaja ja asioiden hoitaja. Toisinaan voi kuitenkin tulla eteen tilanteita, joissa asianajajaa tarvitaan. Tällaisia tilanteita ovat luonnollisesti kaikki sellaiset riidat, joiden ratkaiseminen on viety tuomioistuimeen. Myös oikeudenkäynnit – joihin luetaan myös avioerot ja konkurssit – ovat tilanteita, joissa asianajajia käytetään. Erilaiset liikenteeseen liittyvät tilanteet ja liikenneonnettomuudet aiheuttavat aina joskus riitatilanteita, joita puidaan oikeudessa, ja silloin asianajajia myös usein käytetään. Tämän lisäksi esimerkiksi vuokranantajien ja vuokralaisten väliset riidat ovat joskus niin mutkikkaita, että niitä ei voida selvittää ilman asianajajien apua.