Eri oikeudenalat

by admin

11724365-concept-of-law-and-justice-with-paragraph

Suomalainen oikeuslaitos on yksi vanhimpia maassamme toimivia instituutioita. Pitkään jatkuneen systematisointityön seurauksena se jakautuu nykyään useisiin erilaisiin niin sanottuihin oikeuden aloihin. Nämä eri oikeudenalat ovat toiminnallisia yksiköitä, joiden sisällä oikeusprosessit tapahtuvat, mutta ne ovat myös normistokokonaisuuksia ja tieteellisen tutkimuksen aloja.

Oikeusnormistossa on olemassa erilaisia kokonaisuuksia riippuen siitä, mitä oikeuden alaa ja yhteiskuntaelämän aluetta ne koskevat, eli toisin sanoen mikä on niiden sääntelykohde. Eri oikeudenalat ovat varsin itsenäisiä kokonaisuuksia, ja ne poikkeavat usein oppiensa suhteen toisistaan.

Oikeudenalojen yleisillä opeilla tarkoitetaan niitä termistöjä ja käsitteistöjä, joiden avulla kunkin alueen tapahtumia (ns. oikeudellisia ilmiöitä) käsitellään, tutkitaan ja systematisoidaan. Kullakin alalla vallitsevat myös sille ominaiset oikeudelliset periaatteet, joiden avulla ilmaistaan kyseessä olevan oikeuden alan keskeisiä tavoitteita ja arvoja. Eri oikeuden aloille on kehitetty myös erilaisia oikeudellisia teorioita, jotka käsittelevät yleensä kyseessä olevan oikeuden alan keskeisten ongelmien ratkaisuvaihtoehtoja perusteluineen.