Category Archives: Uutiset

Oikeustieteen opiskelijaksi?

by admin

Oikeustiedettä voi Suomessa opiskella hyvin monipuolisesti eri yliopistoissa ja korkeakouluissa, ja se on vuodesta toiseen myös yksi haetuimpia ja suosituimpia tieteenaloja esimerkiksi Helsingin Yliopistossa. Oikeustiede sisältää yleisesti eri oikeudenalojen opetusta, mutta eri oppilaitosten suuntautumisesta riippuen on tarjolla myös erikoistuneempaa oikeustiedettä. Oikeuslaitos työllistää suuren osan lakialan ammattilaisista, mutta huomattava osa asianajajista ja juristeista työskentelee myös suurten […]


Oikeudenalat Suomessa

by admin

Oikeudenalojen jaottelu ei ole pysyvä eikä muuttumaton asia, vaan jaottelua on historian kuluessa useaan kertaan muutettu ja tarkennettu, eikä näköpiirissä ole myöskään mitään syytä sille, miksi oikeuden alojen jaottelussa ei voisi tulla eteen muutoksia myös tulevaisuudessa. Tällä hetkellä suomalaisen oikeusjärjestelmän jaottelu on kuitenkin suurin piirtein seuraava: Karkeimmalla tasolla oikeuden alat jaotellaan yksityisoikeuteen, julkisoikeuteen, rikosoikeuteen ja […]


Eri oikeudenalat

by admin

Suomalainen oikeuslaitos on yksi vanhimpia maassamme toimivia instituutioita. Pitkään jatkuneen systematisointityön seurauksena se jakautuu nykyään useisiin erilaisiin niin sanottuihin oikeuden aloihin. Nämä eri oikeudenalat ovat toiminnallisia yksiköitä, joiden sisällä oikeusprosessit tapahtuvat, mutta ne ovat myös normistokokonaisuuksia ja tieteellisen tutkimuksen aloja. Oikeusnormistossa on olemassa erilaisia kokonaisuuksia riippuen siitä, mitä oikeuden alaa ja yhteiskuntaelämän aluetta ne koskevat, […]


Asianajajan löytäminen

by admin

Jos ja kun asianajajan sitten joskus tarvitsee, kannattaa ensimmäiseksi kartoittaa omaa tilannettaan ja arvioida vielä kerran erilaisia vaihtoehtoja ongelmatilanteesta pois pääsemiseksi: voisiko asian sittenkin sopia toisen osapuolen kanssa? Sopiminen on kuitenkin yleensä se paras vaihtoehto kaikille. Mutta jos ollaan niin pahassa umpikujassa, että juridista ammattiapua tarvitaan, niin on syytä selvittää ensin erilaisia vaihtoehtoja ja kartoittaa […]